MFT-bord MEGA-BÄNKE

Our largest workbench. Mega-Bench fits you with a stationary carpentry or plenty of space in the garage. Mega-Bänke is structured as a torsion box, which means that the workbench will be perfectly flat and therefore perfect for assembly work where you want a flat and nice work surface. The entire top plate has the classic hollow rail system with 20.2mm hole in a perfect square pattern cc 96mm.

Along one long side there are 4 extraction panels where you can place the size I or II of the sewing machine, on the other long side there is room for other tools or gadgets. Observe that Mega-Bench is sold without notice, so that you can customize the bench according to your own needs. Drawing on proposals for submissions included. Contact us if you would like to modify the top plate with fewer holes for example.

  • Dimensions of the top plate 120 x 240 cm
  • Height 25 cm
  • Weight about 70 kg

Freight EU € 80
 

Våran största arbetsbänk. Mega-Bänke passar dig som har ett stationärt snickeri eller gott om plats i garaget. Mega-Bänke är uppbyggt som en torsions box, det innebär att arbetsbänken blir perfekt plan och lämpar sig därför perfekt till monteringsarbeten där man vill ha en plan och fin arbetsyta. Hela toppskivan har det klassika hålradsystemet med 20,2mm  hål i ett perfekt rutmönster cc 96 mm. Längs ena långsidan finns 4 stycken utdragsskivor där du kan placera sytainers storlek I eller II, på andra långsidan finns utrymme för övriga verktyg eller prylar. Obeservera att Mega-Bänke säljs utan underede, detta för att du ska kunna anpassa bänken efter dina egna behov. Ritning på förslag till underrede medföljer. Kontakta oss om du skulle vilja modifiera toppskivan med färre hål exempelvis.   Mått på toppskivan 120 x 240 cm  Höjd 25 cm  Vikt ca 70 kg  MFT-Bänk, MFT-Bord, Arbetsbänk, Arbetsbord, Snickarbänk, Målarställ,  Kakelbord, Arbetsbänk portabel, Hoppfällbart arbetsbord, Portabel Snickarbänk,
  • A large MFT board, 2400 x 1200 for you who has / builds your own underframe.
  • Suitable Festools® system with cc: 96 mm and with standard 20.2 mm hole.
  • Fits SYS 1 and 2, 4 pcs

Material

  • Birch plywood 
  • Svart fukttrög MDF topp (Fr.o.m dec 2017)

Made in Sweden

Delivery time 10 - 14 days

€ 529

All prices included VAT 25%